English

音樂愛好者的喇叭腳系列

多重特殊材料填充

重裝喇叭架 UN24 / UN27 提供出色的穩定性, 特厚鑄鐵支柱內充填著不同的調聲材料,以調節各種不同的聲波效果

UN-24
UN-27
UN-27 slim
 
物料:
頂板尺寸:
底座尺寸:
總高:
淨重:
承重:
UN-24
鑄鐵 / 調聲材料
W18cm x D23cm
W23cm x D28cm
61cm / 24" 英吋
20.5KG /pc
100KG /pc
UN-27
鑄鐵 / 調聲材料
W18cm x D23cm
W23cm x D28cm
68.6cm / 27" 英吋
22KG /pc
100KG /pc
UN-27slim
鑄鐵 / 調聲材料
W16cm x D19cm
W21cm x D24cm
68.6cm / 27" 英吋
19KG /pc
100KG /pc